Om meg

utdanning og praksis

Jeg heter Randi og jobber som veileder hos Tilstedeværelset, der jeg jobber med  kurs, undervisning , psykoedukasjon (behandling av psykiske helseplager ved hjelp av pedagigiske prinsipper), veiledning, forebyggende og helsefremmende arbeid. 

Jeg har erfaring som bl.a. klinisk konsulent, gründer, leder, veileder som  har gitt meg 30 års erfaring fra samtaler med ungdom og voksne med ulike former for livsutfordringer og psykiske vansker. 

Jeg har sosialfaglig utdanning, videreutdanning i psykisk helse, er sertifisert Cos- Parenting foreldreveileder, kursleder i bekymringsmestring, tankevirusinstruktør og Coach. I tillegg har jeg mange ulike verktøy og tilnærminger som bl.a MI (motiverende intervju), (Meta)kognitiv, mindfullbasert og emosjonsfokusert terapiretninger. 

Jeg har en yogalærerutdanning, grunn og videreutdanning gjennom Deva yoga (-en terapeutisk tilnærming for muskel, skjelett- og stresslidelser) med fordypningsmoduler i bl.a. pustens kraft, mindfull yoga og yoga nidra. Jeg har erfaring med å sette Nada-øreakupunktur som supplerende behandling mot stress, uro, søvnforstyrrelser, hormonforstyrrelser og ulike typer avhengighet. Samt en utdanning fra Axelsons som legger vekt på berøring, tilstedeværelse og ro. 

Utdanningen, kursene og erfaringene har gitt meg verktøy som kan være til hjelp i prosessen din.

Jeg ser frem til å høre fra deg :)

Verdier som er viktige for meg:

Tilstedeværelse- å være sammen med deg med oppmerksomhet og nærvær

Tid-til deg

Trygghet- å skape en trygg atmosfære

Tillit-som kan bidra til å skape den endringen du trenger