Nada-øreakupunktur

NADA-akupunktur er et terapeutisk støtteverktøy hvor en benytter ørenes mikrosystem og soner til å stimulere kroppens selvleging. Dette er en standardisert øreakupunkturmetode, som består av fem ørepunkter.

Overordnet er NADA kjent som en recovery-metode som gir stresslindring samt er et viktig fundament i personlig utvikling og håndtering av følelser og kriser.

NADA er en forkortelse for National Acupuncture Detoxification Association, og modellen ble utviklet i 1970 på Universitetssykehus Lincoln i New York.

Den benyttes i dag som supplerende behandling over hele verden, bl.a. på sykehus, i sosialt arbeid, på behandlingsinstitusjoner, i terapeutisk arbeid, i fengsler og i katastroferammede områder - bl.a. også etter 9/11 i New York, da NADA ikke forutsetter samtaleterapi og derfor ikke re-traumatiserer.

NADA er en katalysator, som hjelper kroppen og sinnets egne selvhelbredende egenskaper. Reguleringen skjer bl.a via det autonome nervesystemet, kroppens hormoner og transmitterstoffer.

NADA-akupunktur har vist seg effektiv ved bl.a.:

• Stress, tankemylder, fysisk og psykisk uro, angst, nervøsitet, irritasjon ,søvnforstyrrelser og spenningstilstander

• Avhengighet/abstinenser (Sukker, nikotin, koffein, alkohol, narkotika)

• Overgangsplager, PMS-plager og andre hormonforstyrrelser.

• Depresjon og depresjonslignende tilstander

Skjelving, svetting, kramper, verking, hodepine, hjerteklapp, kvalme/oppkast, kroppslig smerte

Obs: dersom du er blodgiver, kan du ikke motta Nada-øreakupunktur.

Bildet: illustrasjon på akupunktur i øret- ikke knyttet til Nada sine 5 punkter.