Veiledning, kurs, walk & talk

Ett er nødvendig - her i denne vår vanskelige verden av husville og heimløse: Å ta bolig i seg selv, Gå inn i mørket og pusse sotet av lampen. Slik at mennesker på veiene kan skimte lys i dine bebodde øyne.      Hans Børli

Veiledning, støttesamtaler 

Kanskje opplever du hverdagen som utfordrende, kjenner på følelseskaos, tankekjør, stress, er i en livskrise. Jeg tilbyr deg støttesamtaler i en situasjon der du har behov for noen å dele tanker og følelser med.

Ved å ta deg selv på alvor, har du allerede sådd frøet for endring og vekst.

For meg som veileder og coach er samtale et meningsfullt og sentralt verktøy for blant annet endringsprosesser, å styrke selvfølelse- og mestringsstrategier.

Det skal være en samtale som gir støtte. Støtte til å gå din egen vei, være deg selv, få satt ord på tanker og følelser for å komme til egen kjerne og bli mest mulig hel. 

Jeg tar sikte på å hjelpe deg til å endre mekanismer som skaper og opprettholder stress og/eller psykiske plager. Samtalene kan hjelpe deg å se egne ressurser, gi forståelse og verktøy for å håndtere ulike utfordringer.

Noen av verktøyene :

 • Psykoedukasjon, der jeg bruker pedagogiske prinsipper til å behandle psykiske helseplager)
 • (Meta)kognitiv tilnærming
 • Coaching-teknikker
 • Oppmerksomt nærvær/avspenningsbehandling, kroppsbevisthet, sansing og mentalisering.
 • emosjonsfokusert tilnærming
 • Tilknytningspsykologi-Cos.P- foreldreveiledning


  kurs i bekymringsmestring


  Jeg vil invitere deg på et kurs i livsmestring!

  Reisen varer i 10 uker og vi reiser gjennom tanker, følelser, ser på hvilke antagelser du har om deg selv og verden, hva som preger deg og måten du er/tenker på og du får gode verktøy til å finne din egen stemme og kraft!


  Føler du at deg stresset mye av tiden og har vansker med å slappe av? Opplever du å være plaget av angstsymptomer eller at hodet er fullt av bekymringstanker? Eller kanskje du kan kjenne deg igjen i begrepet "flink pike" eller "flink gutt" og er en som biter tennene sammen og jobber hardt på selv om musklene er stive og kroppen bare lengter etter hvile?  Kurset i bekymringsmestring er et kurs for deg som kan kjenne deg igjen i dette, som kan oppleve angst, bekymringer, stress og ikke klarer å slappe av.   Er kurs i bekymringsmestring noe for deg?

  *For deg som er plaget av vedvarende stress og bekymringer.

  *For deg som opplever at angst og bekymring går ut over livskvalitet og daglige fungering.

  * For deg som opplever vedvarende nervøsitet, skjelving, muskelspenninger, brystsmerter, svette, ørhet, hjertebank, svimmelhet, ubehag i magen eller søvnvansker.


  Vitenskapen bak

  Kurset er utviklet av psykologene Serina Pedersen Vorland og Eirik Jørgensen Sollie.

  Kurset er utviklet for å hjelpe voksne som opplever å være plaget av angst, bekymringer og stress. Kurset bygger på prinsipper fra tre terapitilnærminger:

  Metakognitiv terapi, som handler om hvordan vi forholder oss til tankene våre.
  Mindfulnessbaserte terapier, som handler om å være til stede her og nå, med vennlighet og aksept.
  Det er også viet god plass til følelsene våre, med innslag fra blant annet emosjonsfokusert terapi.


  Hvordan virker det?
  Gjennom kurset vil du få verktøy og strategier for å mestre bekymringer og løse problemer i hverdagen. Du vil lære nye måter å behandle deg selv på gjennom å bli mer selvmedfølende og selvbekreftende.

  Du vil få hjelp til å ta et fugleperspektiv på egne tanker og tolkninger, til å være mer tilstede i nået med vennlighet og aksept, samt til å forstå og nyttiggjøre deg bedre av følelsene dine.

  Du vil kanskje bli mer bevisst på hvordan tidligere erfaringer har påvirket din handlingsstil i dag. Du vil også lære nye måter å forholde deg til andre på gjennom å søke støtte, sette tydeligere grenser og beskytte deg selv der det er hensiktsmessig.


  Virker kurset?

  Ja, kurset har dokumentert effekt og alle ingrediensene i kurset er basert på vitenskap.
  Kurs i bekymringsmestring har vist seg å redusere generelle psykiske plager, angstsymptomer, depresjonssymptomer og bekymringsaktivitet. 


  Gjennomføring
  Det består av ukentlige samlinger over 9 ganger, samt en oppfølgingssamling (samling 10) etter 4-6 uker. Alle samlingene varer 1,5-2,5 timer avhengig av om du deltar i gruppe eller individuelt. 

   Kurset er manualbasert, noe som betyr at det følger et fast oppsett med temaer som gås gjennom.

  Alle får utdelt egen kursbok. For å få maksimalt utbytte av kurset er det viktig at du deltar på alle samlingene. I tillegg vil du få mer utbytte hvis du setter av tid til å jobbe med materialet i mellom samlingene, og utfører de ukentlige hjemmeoppgavene.

  Læringsmåter: Undervisning med powerpoint, kursbok med individuelle refleksjonsoppgaver, hjemmeoppgaver


  Mer informasjon

  Ta kontakt :)


  Walk & talk


  Walk and talk:

  Å være ute har i seg selv en terapeutisk effekt, gir kroppen umiddelbar ro og er en mindre uformell setting for samtalen. Vi går en tur i nærområdet (kvalvika, rønvikjordene, bodøsjøen, maskinisten f.eks)  på 60 min. 

  Vi er i bevegelse, som stimulerer ubevisst tenkning, kreativitet og det kan være lettere å se løsninger. Kroppen produserer endorfiner, serotonin og dopamin  som kan bidra til at du føler deg mer glad, føler mer ro og sover bedre. Aktivitet reduserer kortisolnivået i hjernen, som bidrar til å redusere stress som igjen motvirker angst og indre uro.

  Målet med turen er at du skal få luftet tankene dine, reflektert over og ryddet i egen situasjon. Mitt bidrag er noen å snakke med, perspektiv og refleksjoner, og enkle teknikker og verktøy som du kan ta i bruk.

  Walk and talk: ta kontakt rameka@online.no