Veiledning og støttesamtaler

Kanskje opplever du hverdagen som utfordrende, kjenner på følelseskaos, tankekjør, stress, er i en livskrise. Jeg tilbyr deg støttesamtaler i en situasjon der du har behov for noen å dele tanker og følelser med.

Det skal være en samtale som gir støtte. Støtte til å gå din egen vei, være deg selv, få satt ord på tanker og følelser for å komme til egen kjerne. Ved å ta deg selv på alvor, har du allerede sådd frøet for endring og vekst. 

For meg som veileder og coach er samtale et meningsfullt og sentralt verktøy for blant annet endringsprosesser, å styrke selvfølelse- og mestringsstrategier.

Jeg tar sikte på å hjelpe deg til å endre mekanismer som skaper og opprettholder stress og/eller psykiske plager. Samtalene kan hjelpe deg å se egne ressurser, gi forståelse og verktøy for å håndtere ulike utfordringer.

Forskning viser at støttesamtaler har en helsefremmende virkning og terapeutisk effekt.

Jeg har taushetsplikt og ønsker deg velkommen til en uforpliktende prat for å se hvordan jeg kan støtte deg:)

Ingen henvisning er nødvendig.Bestill time her:


Noen tema for samtale kan være;

-du ønsker å bli bedre på å sette sunne grenser for deg selv

-du ønsker å forstå deg selv og dine følelser

-du ønsker bli snillere med deg selv, jobbe med egenkjærlighet og selvmedfølelse

-du opplever mild/moderat depresjon/angst

-stress

-utbrenthet

-sorg

-står i en utfordrende situasjon

-ønsker hjelp til å finne mestringsstrategier

NOEN VERKTØY JEG TAR I BRUK:

  • Psykoedukasjon, der jeg bruker pedagogiske prinsipper til å bedre psykiske helseplager

  • (Meta)kognitive terapiretninger

  • Emosjonsfokuserte terapiretninger

  • Mindfulnessbaserte terapiretninger
  • Yoga/mindfulnes, oppmerksomt nærvær/avspenningsbehandling, kroppsbevisthet, sansing og mentalisering.
  • Coaching-teknikkerWalk and talk:

Å være ute har i seg selv en terapeutisk effekt, gir kroppen umiddelbar ro og er en mindre uformell setting for samtalen. Vi går en tur i nærområdet (kvalvika, rønvikjordene, bodøsjøen, maskinisten f.eks) på 60 min.

Vi er i bevegelse, som stimulerer ubevisst tenkning, kreativitet og det kan være lettere å se løsninger. Kroppen produserer endorfiner, serotonin og dopamin som kan bidra til at du føler deg mer glad, føler mer ro og sover bedre. Aktivitet reduserer kortisolnivået i hjernen, som bidrar til å redusere stress som igjen motvirker angst og indre uro.

Målet med turen er at du skal få luftet tankene dine, reflektert over og ryddet i egen situasjon. Mitt bidrag er noen å snakke med, perspektiv og refleksjoner, og enkle teknikker og verktøy som du kan ta i bruk.

Noen tilbakemeldinger fra kunder:

"Jeg fant noen å dele sorgen min med.

Randi er et medmenneske med faglig kunnskap. Jeg fikk en plass utenfor familie og venner, der jeg ikke trengte å være forsiktig eller følte for å skjerme de andre. Randi ER trygghet og tillit. Hun aksepterer meg fullt ut, noe som gjorde at jeg kunne akseptere meg selv og tillate meg å kjenne på min egen sorg. Det hjalp meg ut av mørket."

Elisabeth-støttesamtaler

"Jeg var utbrent, for tredje gang gikk jeg på en smell. Randi kom inn med forståelse og kunnskap. Har lært mye om meg selv, mine behov, å be om støtte og sette grenser. Takk, Randi, du er fantastisk!"

Lise-veiledningssamtaler

"I løpet av noen samtaler, så jeg tydelig noen sammenhenger i livet mitt som bidro til å gjøre livet vanskelig. Nå klarer jeg å møte meg selv med mer forståelse. Jeg har fått nye måter å tenke på som gjør det lettere å bryte gamle mønster. Jeg føler meg fri! Anbefaler deg samtaler med Randi"

Siri-veiledningssamtaler