Kurs i bekymring/stress-mestring

Mer ro, økt frihet & livsglede

Føler du deg stresset mye av tiden, og har vansker med å slappe av? Opplever du at hodet er fullt av bekymringstanker, eller at kroppen er i en kronisk spenningstilstand? Kanskje lengter du etter ro og hvile, men vet ikke hvordan du skal finne det? 

Målet med kurset er å hjelpe deg til en mer avslappet hverdag hvor du kan finne ro for både kropp og sinn. 

Kurset er laget av psykolog Serina Pedersen Vorland og Eirik Jørgen Sollie.

Flere av mine kunder mener kurset burde hete "Kurs i Livsmestring" da kurset rommer alle aspekt i livet.

Trine sier dette om kurset:

"Æ vil absolutt anbefal kurs i bekymringsmestring.

Kurset burde egentlig hete kurs i livsmestring etter mi mening, da det omhandla så mye mer enn bare bekymringer, og æ mein at absolutt alle ville hatt utbytte av det her kurset.

Æ kan med hånda på hjertet si at kurset har forandra mæ - måten æ ser på mæ sjøl og måten æ ser på mæ sjøl i forholdet til andre, har endra sæ.

Æ har lært mæ å vær snill med mæ sjøl og ha omsorg for mæ sjøl.

Æ har mye færre negative tanka, og kommer de, så har æ lært mæ gode teknikka for å ikke la de ta for mye plass i mæ. Livet mitt e rett og slett rikere, æ føl mæ friere i mæ sjøl, og har det mye bedre!

Det e et innholdsrikt kurs. Det romma så og si alle aspekta i livet. Underveis så æ på mæ sjøl med et nytt blikk, et vennlig blikk som si at det e ok, det e en grunn for at du har de tankan som du har og det e ikke farlig. Du kan endre tankan, bare med litt innsats og med litt hjelp.

I tillegg må æ få skryt av kursholder, for uten en så varm, god, tilstedeværende og tydelig kursholder, ville nok ikke kurset ha vært det samme. Ho e bare fantastisk! «

Hvordan virker kurset?

Gjennom kurset vil du få verktøy og strategier for å mestre stress, angst, bekymringer og løse problemer i hverdagen.

Du vil lære nye måter å behandle deg selv på gjennom å bli mer selvmedfølende og selvbekreftende.

Du vil få hjelp til å ta et fugleperspektiv på egne tanker og tolkninger, til å være mer tilstede i nået med vennlighet og aksept, samt til å forstå og nyttiggjøre deg bedre av følelsene dine.

Du vil kanskje bli mer bevisst på hvordan tidligere erfaringer har påvirket din handlingsstil i dag. 

Du vil også lære nye måter å forholde deg til andre på gjennom å søke støtte, sette tydeligere grenser og beskytte deg selv der det er hensiktsmessig.

Faglig forankring

Kurset integrerer elementer fra flere terapiretninger.

Til tross for at disse retningene er ulike, har de lykkes å integrere elementer fra disse tilnærmingene på en veldig god måte. Og det er nettopp denne integreringen jeg som kursholder og kursdeltakere opplever som kursets styrke, som ivaretar hele deg.

(Meta)kognitiv terapi

Vi ser nærmere på våre tankemønstre, og særlig hvordan vi tenker om vår egen tenkning. Vi tar også for oss konkrete verktøy og strategier vi kan bruke for å mestre bekymringer og stress, og for å løse problemer i hverdagen.

Mindfulnessbaserte terapier,

som handler om å være til stede her og nå, med vennlighet og aksept. Mindfulness hjelper oss til å være mer tilstede i øyebliket, og møte det vi opplever med en aksepterende holdning. Opplevelsesaksept, det å legge merke til og akseptere de tanker, følelser og kroppsfornemmelser som dukker opp til tross ubehag, går som en rød tråd gjennom kurset.

Fra det emosjonsfokuserte perspektivet ser vi på vikigheten av å bli kjent med følelsene våre, lytte til og prøve å forstå dem, i stedet for å flykte fra dem. Vi legger vekt på å fremme selvmedfølelse. Selvmedfølelse vil si å møte oss selv på en snill og omsorgsfull måte, særlig når vi har det vanskelig. Her legger vi også vekt på å fremme sunn selvhevdelse for andre gjennom å være åpen, søke støtte og sette grenser og beskytte oss når det er nødvendig.  

I tillegg ser vi på kunnskapen om tidligere erfaringers betydning for hvordan vi ser på oss selv og verden, og hvor sensitive vi er for stress.


Kurs i Bekymringsmestring er et psykoedukativt kurs.

  • Det betyr at man behandler psykiske helseplager ved hjelp av pedagogiske prinsipper.
  • Gjennom presentasjon av relevant teori, og arbeid med ulike øvelser, får du økt kunnskap om angst- og stressrelaterte plager, og hva du selv kan gjøre for å få det bedre.
  • Kurset virker gjennom økt kunnskap og selvinnsikt, og ikke minst gjennom opplevelsesbaserte øvelser og praktisk ferdighetstrening.
  • Fordypningsoppgavene mellom hver samling, hvor man trener på det man lærer, er av stor betydning for læringsutbyttet.

Hvordan foregår det?

Gjennomføring
Det består av samlinger over 9 ganger (når det passer for deg), samt en oppfølgingssamtale (samling 10) etter 4-6 uker. Alle samlingene varer 1,5-2,5 timer.

Kurset er manualbasert, noe som betyr at det følger et fast oppsett med temaer som gås gjennom.

Alle kjøper egen kursbok. For å få maksimalt utbytte av kurset vil du få mer utbytte hvis du setter av tid til å jobbe med materialet i mellom samlingene, og utfører de ukentlige hjemmeoppgavene.

Læringsmåter: Undervisning med powerpoint, kursbok med individuelle refleksjonsoppgaver, hjemmeoppgaver


Individuelt kurs, fysisk i Bodø eller online:

Pris kr 10 000                                                               (kr 1000 pr gang, kun kr 500 pr time)

Ved betaling av totalbeløp kr 8900

Tilknyttet kurset er en arbeidsbok. Boken koster kr 530 + eventuell frakt.  Den fungerer som oppslagsverk med teori, informasjon, spørsmål og øvelser fra hver samling og i tillegg kan du svare på spørsmålene rett inn i boken. 


Dette er en fantastisk investering i deg selv! Ta kontakt for spørsmål eller påmelding!

Fra flere kursdeltakere:

"vet du? Jeg føler så mye mer ro! Mindre uro i både hodet og kroppen. Og jeg er så glad for at du kunne ha kurset, bare med meg"

Stina


"Jeg har blitt mere kjent med meg selv, Jeg føler meg sterkere og har tatt mer styringen i livet mitt. Jeg var egentlig ikke klar over hvor mye jeg "pleaset" andre og hvor overmannet jeg egentlig følte meg av tankene mine. Ikke rart jeg var stresset. Nå ser jeg det tydelig og skjønner hvorfor. Nå har jeg mer ro og lytter til meg selv. Kurset har gitt meg gode verktøy. Et kurs alle skulle hatt!"

Ingeborg


Jeg er faktisk blitt mer bevisst på hva JEG trenger og jeg øver på å be om det og sette grenser. Da er det jo lettere å ha det bra, ikke sant?

Anita
"kurset var veldig nyttig for meg. Jeg opplever at jeg står stødigere i meg selv, at tankene og følelsene mine har like mye verdi som andre sine. Ja, jeg har like mye verdi som andre. Takk, for all hjelp Randi"

Trine

Virker det?


Ja, kurset har dokumentert effekt og alle ingrediensene i kurset er basert på vitenskap.
Kurs i bekymringsmestring har vist seg å redusere generelle psykiske plager, angstsymptomer, depresjonssymptomer og bekymringsaktivitet.