Kurs i bekymring/stress-mestring

Mer ro, økt frihet & livsglede

Her er litt informasjon om kurset jeg er så glad og takknemlig for å kunne tilby. 

Kurset er utviklet for å hjelpe deg som opplever å være plaget av stress, angst og bekymringer. Kurset i "bekymringsmestring" er laget av psykolog Serina Pedersen Vorland og Eirik Jørgen Sollie og bygger på prinsipper fra tre terapitilnærminger. Til tross for at disse retningene er ulike, har de lykkes å integrere elementer fra disse tilnærmingene på en veldig god måte. Og det er nettopp denne integreringen jeg som kursholder og deltakerne opplever som kursets styrke, som ivaretar hele deg.

Metakognitiv terapi, som handler om hvordan vi forholder oss til tankene våre.

Mindfulnessbaserte terapier, som handler om å være til stede her og nå, med vennlighet og aksept.

Det er også viet god plass til følelsene våre, med innslag fra blant annet emosjonsfokusert terapi.

Hvordan virker det?

Gjennom kurset vil du få verktøy og strategier for å mestre stress, angst, bekymringer og løse problemer i hverdagen.

Du vil lære nye måter å behandle deg selv på gjennom å bli mer selvmedfølende og selvbekreftende.

Du vil få hjelp til å ta et fugleperspektiv på egne tanker og tolkninger, til å være mer tilstede i nået med vennlighet og aksept, samt til å forstå og nyttiggjøre deg bedre av følelsene dine.

Du vil kanskje bli mer bevisst på hvordan tidligere erfaringer har påvirket din handlingsstil i dag. Du vil også lære nye måter å forholde deg til andre på gjennom å søke støtte, sette tydeligere grenser og beskytte deg selv der det er hensiktsmessig.


Kurs i Bekymringsmestring er et psykoedukativt kurs.

  • Det betyr at man behandler psykiske helseplager ved hjelp av pedagogiske prinsipper.
  • Gjennom presentasjon av relevant teori, og arbeid med ulike øvelser, får du økt kunnskap om angst- og stressrelaterte plager, og hva du selv kan gjøre for å få det bedre.
  • Kurset virker gjennom økt kunnskap og selvinnsikt, og ikke minst gjennom opplevelsesbaserte øvelser og praktisk ferdighetstrening.
  • Fordypningsoppgavene mellom hver samling, hvor man trener på det man lærer, er av stor betydning for læringsutbyttet.

Hvordan foregår det?

Gjennomføring
Det består av ukentlige samlinger over 9 ganger, samt en oppfølgingssamling (samling 10) etter 4-6 uker. Alle samlingene varer 1,5-2,5 timer.

Kurset er manualbasert, noe som betyr at det følger et fast oppsett med temaer som gås gjennom.

Alle får utdelt/kjøpe egen kursbok. For å få maksimalt utbytte av kurset er det viktig at du deltar på alle samlingene. I tillegg vil du få mer utbytte hvis du setter av tid til å jobbe med materialet i mellom samlingene, og utfører de ukentlige hjemmeoppgavene.

Læringsmåter: Undervisning med powerpoint, kursbok med individuelle refleksjonsoppgaver, hjemmeoppgaver


Individuelt kurs, fysisk i Bodø eller online:

Pris kr 10 000                                                                                (kr 1000 pr gang, kun 500 kr pr time)

Ved betaling av totalbeløp kr 9750

Tilknyttet kurset er en arbeidsbok. Boken koster kr 530,  Den fungerer som oppslagsverk med teori, informasjon, spørsmål og øvelser fra hver samling og i tillegg kan du svare på spørsmålene rett inn i boken. Den er GULL.


Fra noen kursdeltakere:

"vet du? Jeg føler så mye mer ro! Mindre uro i både hodet og kroppen. Og jeg er så glad for at du kunne ha kurset, bare med meg"

Stina


"Jeg har blitt mere kjent med meg selv, Jeg føler meg sterkere og har tatt mer styringen i livet mitt. Jeg var egentlig ikke klar over hvor mye jeg "pleaset" andre og hvor overmannet jeg egentlig følte meg av tankene mine. Ikke rart jeg var stresset. Nå ser jeg det tydelig og skjønner hvorfor. Nå har jeg mer ro og lytter til meg selv. Kurset har gitt meg gode verktøy. Hard jobbing, men virkelig verdt det! 

Et kurs alle skulle hatt!"

Ingeborg


Jeg er faktisk blitt mer bevisst på hva JEG trenger og jeg øver på å be om det. Da er det jo lettere å ha det bra, ikke sant?

Anita
"kurset er SÅ nyttig for meg. Jeg opplever at jeg står stødigere i meg selv, at mine tanker og følelser har like mye verdi som andre sine"

Trine

Virker det?


Ja, kurset har dokumentert effekt og alle ingrediensene i kurset er basert på vitenskap.
Kurs i bekymringsmestring har vist seg å redusere generelle psykiske plager, angstsymptomer, depresjonssymptomer og bekymringsaktivitet.