COS P foreldreveiledning

Det ligger i genene våre at vi ønsker å føle trygghet. Barn søker trygghet og omsorgsgivere ønsker å kunne gi dem det. Dette foreldreveiledningskurset bygger på tilknytningsteori og forskning om hvordan man ivaretar trygghet. Det gir foreldre verktøy for å bedre forstå hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir, samt hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre og fremme trygg tilknyttning

Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Målet med kurset

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

I kurset snakker vi om

  • Trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.
  • "Være sammen" i trygghetssirkelen. Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.
  • Veien til trygghet. Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
  • Vanskelige situasjoner. Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder.
  • Foreldrenes egne erfaringer. Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Vi vil gi dere noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette.

Hvem kan være med?

Foreldreveiledningskurset er for foreldre med barn mellom 0-12 år. Dere bør ikke trenge tolk.

Jeg holder individuelle kurs for enkeltpersoner eller familier


Kurset går over 8 ganger a ca 2 timer.

Individuelle/familie-kurs

Pris kr 999 pr gng, kr 500 pr time

Ved betaling av totalbeløp kr 6900 (du sparer 1100)