Mindful touch

for ro, hvile og restitusjon

Lett massasje mens du ligger påkledd på en behandlingsbenk.

Jeg ønsker å aktivere det parasympatiske nervesystemet  slik at nervesystemet faller til ro. Hjerterytme synker, blodtrykket synker, pustsekvens og puls blir roligere.

Massasje/berøring kan vise til en endret balanse mellom signalstoffer i hjernen som utskiller større mengde av lykkehormonet dopamin og mindre stresshormoner. Du blir gladere og mer avslappet.

Dr. Kerstin Uvnås Moberg professor i fysiologi ved Karolinska sykehuset i Stockholm har skrevet bøkene «lugn og berøring -oxytocinets lækande verknad i kroppen» og «Nærhetens hormon-oxytocinets roll i relastioner»». Bøkene sammenfatter omfattende forskning som viser at berøring virker inn på hormoner, som igjen påvirker relasjoner. «Stresshormonet» kortisol reduseres, mens «fred og ro-hormonet» oxytocin øker.

Med økt oppmerksomhet på kroppen, blir du mer bevisst og nærværende, sansene skjerpes og trening på nærvær gjør deg bedre på å føle, smake og lukte verden rundt deg. Du kan oppnå økt bevissthet om egen kropp, lære deg å kjenne signalene kroppen gir deg og på den måten bli bedre kjent med deg selv og egne behov.


550,- 60 min

650,- 60 min inkl. øreakupunktur